Welkom

 

Welkom op de site van de Verenigde Milieubedrijven Zuid - Holland!

De VMB is een provinciaal georiënteerde vereniging van meerdere particuliere bedrijven die zich allemaal bezighouden met het inzamelen, transporteren en be-/verwerken van afvalstoffen en deelstromen.

Via onze site willen we u kennis laten maken met de doelstellingen en de mogelijkheden van de VMB en wat de VMB eventueel voor u en uw
bedrijf kan betekenen. De VMB is er namelijk van overtuigd dat gebundelde krachten meer invloed kunnen uitoefenen op beslissingen die
van hogerhand voor de branche worden genomen.

Eén van onze belangrijkste doelstellingen is het verbeteren en op peil houden van het imago van de afvalverwerkende branche: tenslotte
is onze bedrijfstak inmiddels uitgegroeid tot een milieubewuste en strak geregelde vorm van dienstverlening! Door geavanceerde
recyclingtechnieken kunnen reststoffen tot hoogwaardige grondstoffen gerecycled worden en dragen wij met elkaar bij aan een circulaire economie.

Wij nodigen u graag uit om onze website te bekijken om zo verder kennis met ons te maken.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met onze  vereniging via secretariaat@vmbzuidholland.nl of telefonisch: 0348-48 65 18.